Voor u ligt het Jaarverslag 2022. Daarin blikken we vanzelfsprekend terug op het jaar. Een jaar vol uitdagingen. We hebben aangestuurd op het kwalitatief goed laten verlopen van de uitvoering waardoor de dienstverlening voor inwoners onverminderd door bleef gaan. Daarnaast hebben we met veel plezier samen met gemeenten gewerkt aan initiatieven op weg naar een circulaire economie. Een belangrijke ontwikkeling die voor ons toekomstperspectief noodzakelijk is.