Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Dienstverlening

INZAMELING

Aantal geleegde minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

MILIEUSTRAAT

Aantal
bezoekers
OP MILIEUSTRATEN
DIE CYCLUS BEHEERT

GLADHEIDSBESTRIJDING

Aantal keren uitgerukt
PER SEIZOEN

BEHEER EN ONDERHOUD INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN
Aantal verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte afvalstromen door Cyclus
IN KTON

*  In 2018 en 2019 zijn er in het totaal drie nieuwe gemeenten toegetreden waardoor de cijfers door de jaren heen niet helemaal te vergelijken zijn.

KLANTENSERVICE

Aantal meldingen

* O.a. illegale dumpingen, verzoeken en aanvragen

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Aantal deelnemende scholen:
0
Deelnemende gemeenten:
BODEGRAVEN-REEUWIJK
GOUDA
KAAG EN BRAASSEM
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
MONTFOORT
NIEUWKOOP
WADDINXVEEN
ZUIDPLAS