Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kwaliteit, Arbo & milieu

VEILIG WERKEN

* Wij stimuleren onze medewerkers om alle (bijna) ongevallen te melden.
Een nadere toelichting over het veilig werken bij Cyclus leest u in het hoofdstuk ‘Bestuursverslag’.

INCIDENTEN

Frequentie van incidenten:

MANAGEMENTSYSTEMEN

Certificering

Compliance

ISO 9001 Kwaliteit

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

VCA**
Veiligheid en gezondheid

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Groenkleur

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

ISO 14001 Milieuzorg

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Directiebeoordeling

Beoordeling uitgevoerd en actiepunten opgenomen in het jaarprogramma 2021.

Strategische risicobeoordeling

Beoordeling uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.