Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Van afval naar grondstof

VANG DOELSTELLING

Percentage
afvalscheiding in
Cyclusregio:
69%
Hoeveelheid fijn en grof restafval per inwoner in Cyclusgemeenten:
0 KG

AFVALSCHEIDING

Percentage afvalscheiding
in Cyclus-gemeenten in 2021:

HOEVEELHEID RESTAFVAL

Kilo’s fijn en grof restafval per inwoner
in Cyclus-gemeenten in 2021:
Ontwikkeling
fijn 
en grof restafval
Cyclusregio:
 KILOGRAM / INWONER / JAAR
Restafval per inzamelsysteem
in 2021:
 KILOGRAM / INWONER

Bij het bepalen van de hoeveelheid fijn restafval is t/m 2020 rekening gehouden met het terugwinnen van metalen uit het afval. Vanaf 2021 houden we de rekenwijze aan vanuit de Benchmark waarbij het terugwinnen van metalen niet wordt meegenomen. Om de vergelijking met voorgaande jaren wel te weergeven hebben we voor 2021 twee cijfers weergeven.