VOORWOORD

2021 was een jaar vol uitdagingen. Een jaar waar we wederom te maken hadden met de coronacrisis, waarin we onze mensen niet fysiek bij elkaar hebben kunnen halen voor bijeenkomsten zoals sinterklaas en kerst en waarin onze mensen met agressie te maken hadden door de steeds korter wordende lontjes. Daarnaast kwamen we te staan voor grote uitdagingen met een van onze belangrijkste leveranciers voor het onderhoud en beheer van (ondergrondse)containers. We hebben alles op alles gezet om de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan en zijn ondertussen op zoek gegaan naar alternatieven. Dat is gelukt en dit project zal ook in 2022 nog een grote rol spelen.

Maar 2021 was ook een jaar waarin we veel hebben gedaan en bereikt. Er zijn weer mooie stappen gezet op de weg van de transitie naar een circulaire economie, nieuwe samenwerkingen aangegaan die hieraan bijdragen en slagen gemaakt in de optimalisatie en verduurzaming van onze dienstverlening. 

Onze mensen uit de inzameling, reiniging, gladheidbestrijding en achter de schermen op kantoor hebben zich volledig ingezet en hebben ondanks de omstandigheden een goede dienstverlening geleverd aan opdrachtgevers en klanten. Met een positief (financieel) resultaat.  

Onze mensen verdienen alle lof, het zijn echte doorzetters en AfvalHelden! 

LINDA BOOT

Directeur Cyclus