Bestuursverslag

Bestuursverslag

COMMUNICATIE EN GEDRAGSBEÏNVLOEDING

COMMUNICATIE EN GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Er is verder ingezet op communicatie als gedragsbeïnvloedingsinstrument. Een belangrijke voorwaarde om de VANG-doelstellingen te realiseren, is het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken hun afval te scheiden. Samen met de gemeenten wordt continu gekeken naar de stappen die nodig zijn voor het behalen van de VANG-doelstellingen. Ook in 2023 zijn in diverse gemeenten weer gerichte interventies op maat ingezet. Belangrijke thema’s waren het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen, het voorkomen van bijplaatsingen en dumpingen en het aanbiedgedrag. Daarnaast sloot Cyclus aan bij landelijke en regionale informatieve campagnes om aandacht te vragen voor het juist scheiden en aanbieden van diverse grondstoffen.

Het AFVALVRIJE SCHOOL project werd in 2023 uitgevoerd in de gemeenten Gouda en Waddinxveen. Het AFVALVRIJE SCHOOL project biedt basisscholen een educatietraject waarbij leerlingen meer leren over afvalscheiding en door een wedstrijdelement worden uitgedaagd aan de slag gaan met (zwerf)afvalpreventie.