Bestuursverslag

Bestuursverslag

INZAMELMIDDELEN

INZAMELMIDDELEN

Eerste- en tweedelijnsonderhoud

In 2023 is Cyclus gestart met eerste- en tweedelijnsonderhoud aan inzamelmiddelen. Het eerstelijnsonderhoud voldoet volledig aan de verwachtingen. Het tweedelijnsonderhoud is complexer en zal het komende jaar verder ontwikkeld worden.

Wassen ondergrondse containers

Het zelf wassen van de ondergrondse containers voldoet aan de verwachtingen en aan de normen. Dit zullen we de komende jaren blijven uitvoeren in eigen beheer. Het wassen van de GFT+E voorzieningen wordt uitbesteed en voldoet voor een deel niet aan de verwachtingen. In 2024 zal Cyclus starten met een proef om de GFT-voorzieningen anders te gaan wassen. Als deze proef slaagt zal Cyclus verder onderzoeken of dit in eigen beheer kan worden uitgevoerd d.m.v. het aankopen van een waswagen.

Revisie containers

In 2023 zijn oude containers gereviseerd en geschikt gemaakt voor een tweede leven. Door drie bedrijven zijn proefmodellen gemaakt. Allen zijn geschikt om containers te reviseren. In 2024 zal hiervoor een aanbesteding worden gehouden. Voor het reviseren van bovengrondse containers zal Cyclus in 2024 een aantal bedrijven uitnodigen om ook voor deze inzamelmiddelen proeven te doen. Met revisie van containers kan Cyclus een bijdrage leveren aan vermindering van grondstofverbruik, maar ook kosten besparen. Dat willen wij ook doen door zelf meer onderdelen te vervangen of te repareren. Hier is onze inkoopstrategie in 2024 op gericht.

MATERIAAL EN MATERIEEL

Pilot waterstof aangedreven inzamelvoertuig

Cyclus heeft in 2023 de pilot met een waterstof aangedreven inzamelvoertuig afgesloten. Conclusie was dat het, op dit moment, een kostbare en minder bedrijfszekere keuze is. Daarom heeft Cyclus besloten om, voor nu, haar aandacht te richten op elektrische alternatieven.

Elektrificering materiaal en materieel

In 2023 is Cyclus doorgegaan met het vervangen van voertuigen door elektrische alternatieven. Vanwege de opgelopen levertijden moeten de meeste daarvan in 2024 nog afgeleverd worden. Voor de elektrische inzamelvoertuigen wordt de levering niet eerder dan begin 2025 verwacht. In de tussentijd zijn er wel nieuwe bovenladers en gebruikte achterladers aangeschaft om de bedrijfszekerheid van Cyclus te kunnen garanderen. Naast het elektrificeren van het rollend wagenpark, gaat Cyclus door met het vervangen van brandstof aangedreven materiaal, zoals bladblazers, door een elektrisch alternatief.

HVO100 als tussenstap

De overgang van diesel naar elektrisch vraagt nog jaren. Om toch wezenlijke stappen te maken om CO2-verbruik te verminderen, is er de optie van biodiesel (HVO). Deze diesel, gemaakt van plantaardige middelen zoals frituurvet, zorgt voor een CO2-reductie van ongeveer 90%. Ondanks de hogere kosten per liter, hebben onze gemeenten eind 2023 besloten vanaf 2024 van deze brandstof gebruik te maken.

Schades voertuigen, materieel en derden

Cyclus probeert schades uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen, maar ondanks alle inspanningen is een schade, groot of klein, zo gemaakt. In vergelijking met 2022 is het aantal schades in 2023 met 15% gedaald, maar de kosten zijn in 2023 gelijk gebleven aan die in 2022. De meeste schades werden veroorzaakt bij het voor- en achteruit manoeuvreren. Ook voor 2024 hebben we een actieplan opgesteld om het aantal schades en de kosten daarvan beheersbaar te maken.