Bestuursverslag

Bestuursverslag

KWALITEIT

KWALITEIT

Cyclus werkt met een geïntegreerd managementsysteem om te blijven voldoen aan vragen, eisen en verwachtingen van verschillende stakeholders. De organisatie is inmiddels meerdere jaren gecertificeerd volgens de eisen van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement) en Groenkeur. Voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) is in 2023 met succes een hercertificeringsaudit uitgevoerd. Instrumenten zoals het klanttevredenheidsonderzoek, de leveranciersbeoordeling, de strategische risicobeoordeling, de interne en externe audits, de werkplekinspecties en veiligheidsobservaties en de risico-inventarisatie en -evaluatie leveren het bedrijf doorlopend stuurinformatie en handvatten om continu te verbeteren. Daarbij is de aandacht gericht op het voorkomen van klachten en incidenten. Waar dat toch het geval is, wordt de oorzaak achterhaald en is de aandacht gericht op de maatregelen waarmee herhaling van klachten en incidenten in de toekomst worden voorkomen.