Bestuursverslag

Bestuursverslag

VEILIGHEID

VEILIGHEID

Arbeidsongevallen
In 2023 hebben zich helaas twee ernstige ongevallen bij Cyclus voorgedaan. Het eerste ongeval betrof een belader die van hoogte viel met ernstig armletsel tot gevolg. Naar aanleiding van dit ongeval zijn er een aantal verbeteracties ingezet. Zo is voor alle medewerkers goed passende bedrijfskleding beschikbaar gesteld. Daarnaast is besloten om uitsluitend één-op-één te beladen. (Ervaren beladers mogen wel tot een halve meter met twee minicontainers naar het beladingssysteem lopen.) Het beladen van minicontainers wordt minimaal drie keer per week door de leidinggevende geobserveerd. Bij het tweede ongeval raakte een chauffeur ernstig gewond doordat hij bekneld raakte door een val van hoogte van een ondergrondse container. Dit gaf aanleiding chauffeurs en andere interne medewerkers te doordringen van een correct gebruik van materieel en keuringen en (werkplek)inspecties aan te scherpen.

Veilig werken
Het thema ‘veilig werken’ is een continu aandachtspunt. In vergelijking met voorgaande jaren is een belangrijke graadmeter voor ‘veilig werken’ niet verbeterd. Het aantal verzuimongevallen lag op het niveau van 2021 en was daarmee hoger dan in 2022. De incidentenfrequentie blijft grillig. Ongevallen worden onderzocht en in learning-reviewteams worden maatregelen vastgesteld om herhaling van gelijksoortige ongevallen te helpen voorkomen. Onder meer het Arbo- en Milieuplatform en de VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) van Cyclus zijn regelmatig in gesprek over welke maatregelen getroffen kunnen worden om het veiligheidsniveau nog verder te verhogen. Waar mogelijk kijken we ook naar producentenverantwoordelijkheid en gaan wij het gesprek aan over de veiligheidseisen aan de arbeidsmiddelen.

Cyclus werkt met moderne middelen (waaronder voertuigen, containers, reinigingsmaterieel) die samen met de leveranciers van Cyclus deskundig worden onderhouden en gekeurd.