Jaarrekening

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

VOOR RESULTAATBESTEMMING

VOOR RESULTAAT-BESTEMMING

Bedragen in duizenden euro’s