Jaarrekening

Jaarrekening

WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 2022

OVER 2022

Bedragen in duizenden euro’s