Kerngegevens

Kerngegevens

DIENSTVERLENING

DIENST-
VERLENING

GLADHEIDSBESTRIJDING

Aantal keren uitgerukt
PER SEIZOEN

Tot 2023 verzorgde Cyclus de gladheidbestrijding in de gemeente Gouda. Vanaf 2023 verzorgt Cyclus ook de gladheidbestrijding in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

BEHEER EN ONDERHOUD INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
Aantal
verzamelcontainers

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte afvalstromen door Cyclus
IN KTON

KLANTENSERVICE

Meldingen dumpingen*
Huis-aan-huis
inzameling
in één keer goed
uitgevoerd:
99,96%
Inzameling
verzamelcontainers
in één keer goed
uitgevoerd:
99,25%

* Exclusief meldingen van gemeenten

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Aantal deelnemende scholen in 2023:

0

Deelnemende gemeenten in 2023:

GOUDA
WADDINXVEEN

In het totaal zijn in de Cyclus-regio

78 scholen Afvalvrij