Kerngegevens

Kerngegevens

FINANCIËLE ZAKEN

FINANCIËLE
ZAKEN

KENGETALLEN

* In 2018 en 2019 zijn er in het totaal drie nieuwe gemeenten toegetreden waardoor de cijfers door de jaren heen niet helemaal te vergelijken zijn.

Toelichting berekening kentallen

  1. Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%
  2. Verhouding (vlottende activa + liquide middelen) / kortlopende schulden
  3. Verhouding regulier bedrijfsresultaat / vaste activa *100%

OMZET