Kerngegevens

Kerngegevens

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

KWALITEIT,
ARBO EN
MILIEU

VEILIG WERKEN

* Wij stimuleren onze medewerkers om alle (bijna) ongevallen te melden. Een nadere toelichting over het veilig werken bij Cyclus leest u in het hoofdstuk ‘Bestuursverslag’.

INCIDENTEN

Frequentie van incidenten*

* Om de frequentie van incidenten aan te tonen, wordt gebruik gemaakt van de VCA-norm: het aantal ongevallen met verzuim per 1.000.000 gewerkte manuren.

MANAGEMENTSYSTEMEN

Certificering

Compliance

ISO 9001 Kwaliteit

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

ISO 14001 Milieuzorg

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

VCA**
Veiligheid en gezondheid

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Strategische risicobeoordeling

Beoordeling uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Groenkeur

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Directiebeoordeling

Beoordeling uitgevoerd en actiepunten opgenomen in het jaarprogramma 2024.