Kerngegevens

Kerngegevens

PERSONEEL & ORGANISATIE

PERSONEEL &
ORGANISATIE

ZIEKTEVERZUIM

Ziekteverzuim per maand
IN PROCENTEN