Kerngegevens

Kerngegevens

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

VAN AFVAL
NAAR
GRONDSTOF

VANG DOELSTELLING

Percentage
afvalscheiding in
Cyclusgemeenten:
68%
Hoeveelheid fijn en grof restafval per inwoner in Cyclusgemeenten:
0 KG

AFVALSCHEIDING

Percentage afvalscheiding
in Cyclus-gemeenten in 2023:

HOEVEELHEID RESTAFVAL

Kilo’s fijn en grof restafval per inwoner
in Cyclusgemeenten in 2023:
Ontwikkeling
fijn 
en grof restafval
Cyclusregio:
 KILOGRAM / INWONER / JAAR
Restafval per inzamelsysteem
in 2023:
 KILOGRAM / INWONER

Vanaf 2021 houden we de rekenwijze aan van de
landelijke vergelijking (benchmark).