PROFIEL

PROFIEL

STRUCTUUR

STRUCTUUR

Structuur Cyclus N.V.

AANDEELHOUDERS

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van Cyclus waren eind 2023 in handen van de volgende negen gemeenten:

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Kaag en Braassem
 • Krimpen aan den IJssel
 • Krimpenerwaard
 • Nieuwkoop
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

BESTUUR

 • Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast geven de commissarissen het bestuur advies. De RvC is evenwichtig samengesteld met inachtneming van een door de aandeelhouders van de vennootschap opgestelde profielschets.

De RvC bestond in 2023 uit de volgende leden:

 • J.H.A.A. Prins, voorzitter, afgetreden per 1 juli 2023
 • Drs. P.W. Ploegsma, voorzitter per 1 juli 2023
 • D.J. Woesthuis-Bronckers, vice-voorzitter/secretaris per 1 juli 2023
 • M.M.D. van den Berg
 • V.O. Luijendijk, aangetreden per 1 juli 2023
 • Directeur (statutair)

De directeur is belast met het bestuur van de vennootschap.

 • Linda Boot, tot 1 februari 2024
 • Jeroen de Vries, waarnemend

ADVIESORGANEN

Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën waarin vertegenwoordigers van de negen aandeelhoudende gemeenten zitting hebben.

 • Grondstoffenplatform
  Het grondstoffenplatform is een overlegorgaan dat gericht is op kennisdeling en visievorming over thema’s over afval- en grondstoffenbeleid in brede zin en de circulaire economie. Het grondstoffenplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende gemeenten van Cyclus. Er is een grondstoffenplatform voor vakwethouders en een grondstoffenplatform voor beleidsambtenaren.
 • Financiële Commissie
  De financiële commissie adviseert en/of informeert de gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële commissie bestaat uit negen financieel deskundige ambtenaren.
 • Ondernemingsraad
  De ondernemingsraad (OR) van Cyclus bestond eind 2023 uit de volgende leden:• S.A. Dayal
  • D. Geukes
  • M.G. van den Helder
  • A.M.B. Kwidama
  • W.H. Lainsamputty
  • I. van Leeuwen
  • A.B. Quist
  • W.M. Schippers – de Knegt
  • B. Schrijvershof

INTERNE ORGANISATIE

Het primaire proces bestaat uit de afdelingen Uitvoering, Logistiek en Ontwikkeling en Verkoop en Klantenservice. Dit proces wordt ondersteund door een aantal stafafdelingen.

Interne organisatie

Het werkgebied van Cyclus