Kerngegevens

Kerngegevens

DIENSTVERLENING

DIENST-
VERLENING

GLADHEIDSBESTRIJDING

Aantal keren uitgerukt
PER SEIZOEN

In 2022 is de nieuwbouwwijk Westergouwe in Gouda opgeleverd. De uitbreiding van het areaal is terug te zien in de cijfers van het seizoen 2022 – 2023. 

BEHEER EN ONDERHOUD INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
Aantal
verzamelcontainers

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte afvalstromen door Cyclus
IN KTON

In 2018 en 2019 zijn er in het totaal drie nieuwe gemeenten toegetreden waardoor de cijfers door de jaren heen niet helemaal te vergelijken zijn.

KLANTENSERVICE

Meldingen dumpingen*
Huis-aan-huis
inzameling
in één keer goed
uitgevoerd:
99,89
Inzameling
verzamelcontainers
in één keer goed
uitgevoerd:
99,25

* Exclusief meldingen van gemeenten

Kerngegevens

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Aantal deelnemende scholen:
0
Deelnemende gemeenten:
BODEGRAVEN-REEUWIJK
GOUDA
KAAG EN BRAASSEM
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
WADDINXVEEN