Kerngegevens

Kerngegevens

PERSONEEL & ORGANISATIE

PERSONEEL &
ORGANISATIE

* In 2020 is er ingezet om de verhouding tussen flexibel en vast personeel aan te passen naar een groter aandeel vast personeel.

ZIEKTEVERZUIM

Ziekteverzuim per maand
IN PROCENTEN