Kerngegevens

Kerngegevens

VERZORGINGSGEBIED

VERZORGINGS-
GEBIED

GEGEVENS PER AANDEELHOUDENDE GEMEENTE

Alphen aan den Rijn
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden

Bodegraven-Reeuwijk
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Gouda
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Kaag en Braassem
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Krimpen aan den IJssel
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden

Krimpenerwaard
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Nieuwkoop
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Waddinxveen
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Zuidplas
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

TOTAAL

INWONERS:

0
HUISHOUDENS:
0

1)
Stedelijkheidsklasse:
1: zeer sterk stedelijk
2: sterk stedelijk
3: matig stedelijk
4: weinig stedelijk
5: niet stedelijk

2)
Het gaat om het percentage meergezinswoningen (woningen die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormen). Bron: CBS. Bron: CBS.