VOORWOORD

VOORWOORD

De basis van Cyclus is het leveren van een uitstekende dienstverlening aan onze opdrachtgevers en inwoners van de gemeenten waarin Cyclus werkzaam is. Naast een betrouwbare partner voor onze opdrachtgever, staat goed werkgeverschap centraal. Wij zijn dan ook heel trots op het lage ziekteverzuim binnen Cyclus. Het tekent de goede werksfeer in de organisatie en de gemotiveerdheid van onze medewerkers.

Jaarlijks stelt Cyclus een actieprogramma op, met daarin 4 hoofdthema’s: een optimale dienstverlening, gewaardeerd partnerschap, groei & innovatie, intensivering van kennisdeling en samenwerking. Op elk van deze thema’s hebben we waardevolle stappen gezet.

We werken voortdurend aan het verbeteren van onze kernactiviteiten. Om de kwaliteit richting onze opdrachtgevers te waarborgen hebben we het afgelopen jaar het onderhoud van inzamelmiddelen zelf opgepakt. Een goede prijs/kwaliteit verhouding is cruciaal. Het in 2023 uitgevoerde marktconformiteitsonderzoek toont aan dat Cyclus hiermee op de goede weg zit.

Cyclus heeft koers gehouden en maakt stappen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Met de gemeenten voeren wij pilots uit en in 2023 is de aanzet gegeven voor de oprichting van een demontagebedrijf voor grof huishoudelijk afval. Door demontage van grof huishoudelijk restafval kan worden voorkomen dat ruim 80% van dit afval wordt verbrand. Hiermee maken we gezamenlijk een belangrijke stap op weg naar een mooiere en duurzamere leefomgeving. Ook binnen Cyclus werken we voortdurend aan verdere verduurzaming. Dat doen we met uiteenlopende initiatieven, zoals het reviseren van containers, de aanschaf van elektrisch materieel, maar ook het stimuleren van hergebruik onder het personeel.

Toch heeft ook Cyclus te maken met schaarste, lange levertijden en krapte op de arbeidsmarkt. De gestegen kosten voor levensonderhoud leiden tot zorgen onder onze medewerkers. Onze aandacht ging ook in 2023 uit naar het bieden van (financiële) zekerheid. Met ondersteuning en advies staan wij de medewerkers ter zijde.

Ik ben trots op Cyclus en op onze medewerkers in de inzameling, reiniging, milieustraten, gladheidsbestrijding en op kantoor. Zij zetten zich dagelijks onverminderd in voor onze opdrachtgevers, klanten en hun inwoners. Zij maken daarmee onze buitenruimte duurzaam mooier, met een positief (financieel) resultaat.

Ik bedank graag onze medewerkers, partners en relaties voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar.

Jeroen de Vries

Directeur (waarnemend)

Linda Boot, Directeur Cyclus