Voor u ligt het Jaarverslag 2020. Daarin blikken we vanzelfsprekend terug op het jaar 2020. Het was voor Cyclus een uitdagend en toch succesvol jaar. Zoals voorgaande jaren was het realiseren van de VANG-doelstellingen en het werken aan een schone en veilige leefomgeving een belangrijke rode draad voor ons werk. Een andere rode draad in 2020, en in dit jaarverslag, is vitaal. Daarom luidt de kop dit jaar ook ‘Samen van vitaal belang’.