Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & O
rganisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kwaliteit, Arbo & milieu

VEILIG WERKEN

INCIDENTEN

Frequentie van incidenten:

MANAGEMENTSYSTEMEN

Certificering

Compliance

ISO 9001 Kwaliteit

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

VCA**
Veiligheid en gezondheid

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

MVO prestatieladder

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Groenkleur

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

ISO 14001 Milieuzorg

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

Directiebeoordeling

Beoordeling uitgevoerd en actiepunten opgenomen in het jaarprogramma 2021.

Milieuvergunningen

Alle locaties beschikken over een actuele vergunning of melding activiteitenbesluit. Alle locaties zijn gecontroleerd door omgevingsdienst: enkele kleine tekortkomingen geconstateerd en opvolgafspraken over gemaakt.

Strategische risicobeoordeling

Beoordeling uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.

BHV organisatie

De organisatie (3 hoofd BHV-ersrs en 6 EHBO-ers) volgden de herhalingstraining en hielden oefeningen.