Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening

Personeel & Organisatie[/f
usion_button]

Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Van afval naar grondstof

VANG DOELSTELLING

Percentage
afvalscheiding in
Cyclusgemeenten:
72%
Hoeveelheid fijn en grof restafval per inwoner in Cyclusgemeenten:
0 KG

AFVALSCHEIDING

Percentage afvalscheiding
in Cyclus-gemeenten in 2020:

HOEVEELHEID RESTAFVAL

Kilo’s fijn en grof restafval per inwoner
in Cyclus-gemeenten in 2020:
Ontwikkeling
fijn 
en grof restafval
Cyclusregio:
 KILOGRAM / INWONER / JAAR
Restafval per inzamelsysteem
in 2020:
 KILOGRAM / INWONER

*In verband met het tussentijds toetreden is vanaf 2019 gemeente Krimpen aan den IJssel toegevoegd aan de regionale cijfers waardoor de cijfers door de jaren heen niet helemaal te vergelijken zijn.