PROFIEL

MISSIE EN VISIE
KERNWAARDEN
BELEIDSVERKLARING
STRUCTUUR

PROFIEL

MISSIE EN VISIE
KERNWAARDEN
BELEIDSVERKLARING
STRUCTUUR

STRUCTUUR

AANDEELHOUDERS

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van Cyclus waren eind 2021 in handen van de volgende negen gemeenten:

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Kaag en Braassem
 • Krimpen aan den IJssel
 • Krimpenerwaard
 • Nieuwkoop
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

OPDRACHTGEVERS

Cyclus ondersteunt haar gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu. We zorgen dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat het netjes blijft op straat. Daarbij is het realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis (huishoudelijk afval) en buitenshuis (afval in de publieke ruimte en afval van maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties) de rode draad voor ons werk. 

BESTUUR

 • Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur terzijde met advies. De RvC is evenwichtig samengesteld met inachtneming van een door de aandeelhouders van de vennootschap opgestelde profielschets.

De RvC bestond in 2020 uit de volgende leden:

 • J.H.A.A. Prins, voorzitter
 • J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
 • M.M.D. van den Berg
 • P.W. Ploegsma
 • Directeur (statutair)

De directeur is belast met het bestuur van de vennootschap.

 • Linda Boot

ADVIESORGANEN

Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin vertegenwoordigers van de negen gemeenten zitting hebben.

 • Grondstoffenplatform
  Het grondstoffenplatform is een overlegorgaan dat gericht is op kennisdeling en visievorming over thema’s over afval- en grondstoffenbeleid in brede zin en de circulaire economie. Het grondstoffenplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende gemeenten van Cyclus. Indien nodig en/of wenselijk worden tevens vertegenwoordigers van de niet-aandeelhoudende klantgemeenten van Cyclus uitgenodigd voor het grondstoffenplatform.
 • Financiële Commissie
  De financiële commissie adviseert en/of informeert de gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële commissie bestaat uit acht financieel deskundige ambtenaren.

INTERNE ORGANISATIE

Het primaire proces bestaat uit de afdelingen Bedrijfsbureau, Grondstoffenmanagement, Inzameling en Reiniging, Milieustraten & Overslagstations. Dit proces wordt ondersteund door een aantal stafafdelingen.  

 • Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus bestond eind 2021 uit de volgende leden:

 • S. Agten
 • S.A. Dayal 
 • J. Koster-van Waas
 • H.N.O. van der Nol
 • B. Quist
 • W.M. Schippers-de Knegt
 • A.C.J. Verbakel