PROFIEL

PROFIELSCHETS
MISSIE EN VISIE
BELEIDSVERKLARING
KERNWAARDEN
STRUCTUUR

PROFIEL

PROFIELSCHETS
MISSIE EN VISIE
BELEIDSVERKLARING
KERNWAARDEN
STRUCTUUR

PROFIELSCHETS

Cyclus ondersteunt zijn gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu. We zorgen dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat het netjes blijft op straat. Daarbij is het realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis (huishoudelijk afval) en buitenshuis (afval in de publieke ruimte en afval van maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties) de rode draad voor ons werk.

UITVOERINGSORGANISATIE

Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval, om afval in de publieke ruimte, en om afval van bijvoorbeeld maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties.

VANG-SPECIALIST

Naast het uitvoeren van de inzameling, reiniging en verwerking van afval biedt Cyclus zijn opdrachtgevers meer. Als VANG-specialist ondersteunen we onze opdrachtgevers op verzoek met beleid en inrichtingsplannen, burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding en monitoring. Het realiseren van de VANG-doelstellingen vraagt immers om een integrale VANG-aanpak waarin de verschillende onderdelen in samenhang opgepakt worden.

OVERHEIDS-NV

Als overheids-NV heeft Cyclus vijf pijlers. Deze vormen de kern van de MVO-aanpak, verbinden het bedrijf met de gemeentelijke opdrachtgevers én vormen in belangrijke mate de meerwaarde van het bedrijf voor de aandeelhoudende gemeenten.

 • Aandeelhouderschap
  Het aandeelhouderschap biedt de aandeelhoudende gemeenten het recht op inbesteden (quasi-inhouse). Bovendien treedt Cyclus voor het collectief van de gemeenten op als aanbestedende dienst.
 • Marktconformiteit en transparantie
  Cyclus is een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie met marktconforme tarieven. Regelmatig uitgevoerd benchmarkonderzoek laat dit zien. Naast de P van profit werkt Cyclus samen met zijn opdrachtgevers ook aan het creëren van waarde met de P’s van planet en people. Door transparant te werken en te rapporteren, zien opdrachtgevers de drie P’s terug in de resultaten.
 • Duurzaamheid
  Bij het ontwikkelen van de organisatie, bij de interne bedrijfsvoering én bij het uitvoeren van onze diensten is de impact op het milieu en de samenleving een belangrijk criterium. Daarbij staat het leveren van een actieve bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen én aan de transitie naar een circulaire economie voorop.
 • Social return on investment
  Social return on investment (SROI) is verankerd in het beleid van Cyclus. Als erkend leerbedrijf biedt de uitvoeringsorganisatie van Cyclus veel mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en om SROI concreet invulling te geven voor gemeenten.
 • Lokale en regionale verbondenheid
  Cyclus kent een sterke verbondenheid met zijn opdrachtgevers: van inzicht in het gemeentelijk areaal tot specifieke kennis over lokale omstandigheden. Aangezien het bundelen van kennis, kunde en energie van groot belang is voor de regio, faciliteert Cyclus dit graag structureel en neemt het bedrijf deel aan initiatieven van ketenpartners.