VOORWOORD

Het was voor Cyclus een uitdagend en toch succesvol jaar. Zoals voorgaande jaren was het realiseren van de VANG-doelstellingen en het werken aan een schone en veilige leefomgeving een belangrijke rode draad voor ons werk. Een andere rode draad in 2020, en in dit jaarverslag, is vitaal. Daarom luidt de kop dit jaar ook ‘Samen van vitaal belang’. Duidelijk is waarom, we hebben immers een jaar vol COVID-19 achter ons. Dat is allesbepalend geweest het afgelopen jaar.

Voor Cyclus ging het werk door. Het was snel duidelijk dat wij onderdeel zijn van een vitale sector, dus we moesten en wilden ook door. En we hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen om ook al het werk dat op ons afkwam conform afspraken te verstouwen. Anders dan sommige andere bedrijven hebben we niet hoeven afschalen en ook de drukte bij de milieustraten hebben we goed op kunnen vangen.

Dat ging niet vanzelf. Onze mensen kregen natuurlijk te maken met allerlei maatregelen die het werk niet makkelijker of gezelliger maken. Niet allemaal tegelijk opkomen, maar in groepen. De kantine is een hele poos gesloten geweest, en we vroegen onze mensen om op route te lunchen. Het dragen van mondkapjes in de voertuigen en op locaties. Afstandsregels onder collega’s en burgers op straat. En ook situaties waarbij onze mensen agressief benaderd werden. Daar kregen de mannen en vrouwen in de uitvoering onder andere mee te maken en ze hebben het tot nu toe glansrijk doorstaan. Ook op kantoor veranderde alles. We schakelden massaal over op digitaal en dat was even wennen, en op kantoor zorgden we ervoor in alles afstand te bewaren. Ook daar, gemakkelijk en plezierig is anders, maar het is goed verlopen en de uitvoering van ons werk heeft er niet onder geleden.

Al onze mensen, buiten en binnen verdienen een geweldig compliment voor het stug doorgaan, en toch ook aandacht houden voor de kwaliteit van het werk. We hebben daardoor, het is vreemd om te zeggen, een goed jaar achter de rug. Financieel zeker, maar ook als we kijken naar bijvoorbeeld het aantal meldingen van inwoners. Dat zit structureel op een lager niveau met minder dan 100 meldingen per week over de inzameling. Het is een uitdaging om dat vast te houden, maar het is in het buitengewone jaar 2020 toch maar gelukt.

Het mag een bijzonder en ook goed jaar geweest zijn, toch hopen we met zijn allen dat deze periode snel voorbij zal zijn. De boog staat al een hele tijd gespannen, ook onze medewerkers maken zich zorgen over hun gezondheid en hebben weinig gelegenheid om te ontspannen. Dat hou je niet al te lang vol. Bovendien dreigt innovatie en ontwikkeling stil te vallen als er zo’n dominant ander thema de boventoon voert. We willen en we moeten verder, op weg naar meer circulariteit!

LINDA BOOT

Directeur Cyclus